FRI FRAGT VED KØB OVER 999,- DKK

LEVERING INDENFOR 1-3 DAGE 

INGEN KRAV OM HELE KASSER

KVALITET FREMFOR KVANTITET

Opdateret Maj 2018 med persondatapolitik nederst på siden.

 

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Meditations-vine.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

 Meditations-vine.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Meditations-vine.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Meditations-vine.dk via salg@meditations-vine.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Meditations-vine.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Meditations-vine.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Meditations-vine.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Meditations-vine.dk er først indgået, når Meditations-vine.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til NETS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og NETS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgå fra Meditations-vine.dk, Vælger du at modtage varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen. Der kan også vælges at betale med Mobilepay. Her er der igen alene Mobilepay der modtager din betaling i krypteret form udenom om Meditations-vine.dk.

Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.meditations-vine-dk - er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.
En aftale kan altid let annulleres af en forældre, hvis det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år.
 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Meditations-vine.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Meditations-vine.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Meditations-vine.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Meditations-vine.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Meditations-vine.dk  kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Meditations-vine.dk.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Meditations-vine.dk kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Meditations-vine.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Meditations-vine.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Meditations-vine.dk det modtagne beløb. Herefter har kunden 14 dage til at sende varen retur.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Meditations-vine.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

 

Opdateret Meditations-vine.dk / Maj 2018

 

Persondatapolitik

Når du handler hos Meditations-vine.dk, skal du som minimum oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at jeg kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Alle informationer, som du overdrager til Meditations-vine.dk, bliver modtaget ukrypteret, mens selve den elektroniske handel krypteres via Quickpay´s betalingsmodul og kommer aldrig i Meditations-vine.dk´s besiddelse. Ligeledes gælder det såfremt du anvender Mobilepay som betalingsbetode på webshoppen. Meditations-vine.dk er dataansvarlig, og databaseserver er forsvarligt sikret og aflåst. Meditations-vine.dk opbevarer som foreskrevet i Regnskabsloven registrerede oplysninger i 5 år ud over bogføringsåret, hvorefter de slettes.

Om logstatistik

Logstatistik bruges på Meditations-vine.dk. Det betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m.

På Meditations-vine.dk anvendes logstatistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
- navn
- adresse
- telefonnummer
- e-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig via enten Postnord eller GLS. Det er alene disse oplysninger der anvendes ved fragtbrev/ følgesedler.

Personoplysningerne registreres hos Meditations-vine.dk og opbevares i 5 år (grundet krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Jeg har som ejer af Meditations-vine alene adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysningerne afgivet til Meditations-vine.dk videregives eller sælges på ingen måde ikke til tredjemand, og der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Meditations-vine.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og

henvendelse i forbindelse hermed rettes til Meditations-vine.dk via e-mail : daniel@meditations-vine.dk